Spadek

testament_spadek_fot_LM_medium

Spadek to prawa i obowiązki należące dawniej (w trakcie życia) do zmarłego, które przechodzą na następców prawnych w drodze dziedziczenia po śmierci danej osoby. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki prywatnoprawne jak i majątkowe. Spadek przechodzi w drodze dziedziczenia, może być też wskazany za pomocą Testamentu.

Dziedziczenie ustawowe

Temu prawu podlegają wszyscy obywatele, jest to dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego.

Jak dziedziczymy?

„W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.” „Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”

Jakie prawa dziedziczymy?

• prawa rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka.
• posiadanie
• zobowiązania: wierzytelności z umów i z bezpodstawnego wzbogacenia; stosunki zobowiązaniowe, których podmiotem był spadkodawca nie wygasają w chwili jego śmierci; roszczenia odszkodowawcze wchodzą do spadku również gdy wynikają ze szkody na osobie, z wyjątkiem prawa do renty, roszczenia o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na leczenie i innych podobnych roszczeń ściśle związanych z osobą spadkodawcy.

Co to jest Testament?

Dokument, który jest napisane przez osobę świadomą, która pragnie sama zadecydować jak rozdzielić swój majątek w razie swojej śmierci. A więc jest to rozporządzenie swoim majątkiem przed śmiercią. Dokument ten musi być sporządzony w obecności notariusza i potwierdzony własnoręcznym podpisem osoby sporządzającej testament. Na mocy testamentu osoby wskazane w tymże dokumencie dziedziczą dane prawa, majątki. Muszą one jednak zapłacić podatek od spadku, który jest różny dla różnych grup podatkowych i zależny od stopnia pokrewieństwa z właścicielem Testamentu. W 2011 r. Krajowa Rada Notarialna utworzyła Krajowy Rejestr Testamentów. Jest to baza online, która zawiera informacje o zarejestrowanych testamentach (nie zawiera ich treści). Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Odrzucenie spadku

Możliwe jest też odrzucenie spadku. Na przykład przypadku jeśli w drodze dziedziczenia odziedziczymy długi zmarłego. Odrzucenie spadku to zrzeknięcie się wszystkich korzyści wynikających ze spadku. Każdy ma na tę decyzję 6 miesięcy od dnia, kiedy osoba dowiedziała się o śmierci i spadku tej osoby.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s